Rychlý kontakt

geodezie-lt@geodezie-lt.cz
Telefon / fax:
+420-416 737 550
Mobil:
+420-602 102 696

Představení firmy

GEODÉZIE-LT s.r.o. nabízí komplexní geodetické práce pro soukromé osoby, podnikatelskou sféru, obce a státní správu. Naše služby zahrnují, tvorbu geometrických plánů, vytyčování hranic pozemků, staveb a inženýrských sítí, zaměřování a dokumentaci skutečného provedení inženýrských sítí, tvorbu mapových podkladů, vytyčování a zaměření liniových staveb (silnice, železnice, vodní toky). Využíváme moderní měřické techniky a software, abychom uspokojili zákazníky v co nejkratší době, s nejvyšší kvalitou, za přijatelnou a předem dohodnutou cenu.

Na trhu působíme od roku 2000, nejprve jako fyzická osoba Jan Neubauer, Geodézie-LT a od roku 2011 je nástupnickou firmou Geodézie-LT s.r.o..